Featherhorn Vintage Lace Kimono

  • $120.00


Beautiful vintage inspired kimono with cotton tassel detail. The perfect wardrobe staple.

O/S